Home

Het beroep van de dierenarts is veeleisend. Door veranderende maatschappelijke behoeftes, confrontaties met nieuwe uitdagingen en een steeds groter wordend kennisdomein is het van belang dat de veterinair professional op deze veranderende vraag kan anticiperen. Welk geheel aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes de dierenarts van de 21ste eeuw nodig heeft om zijn beroep adequaat te kunnen uitoefenen is wetenschappelijk onderzocht. Dit heeft geleid tot het competentieprofiel van de veterinair professional, een dynamisch document dat is opgesteld in samenwerking met dierenartsen (ca. 900 dierenartsen) en dat meegroeit met de ontwikkelingen van de beroepsgroep. De omschreven competenties betreffen dierenartsen in alle sectoren.

Aan de faculteit Diergeneeskunde in Nederland fungeert het competentieprofiel als fundament voor het onderwijsprogramma in de masteropleiding. Het toetsprogramma in deze fase van de opleiding is ingericht op basis van de zeven competentiedomeinen wat ervoor zorgt dat informatie uit verschillende beoordelingsmomenten geaggregeerd kan worden op een gestructureerde en betekenisvolle manier.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft als basis voor het registratiesysteem (www.CKRD.nl) de VetPro gehanteerd. Dit draagt bij aan een goede aansluiting van opleiding en praktijk.

framework